سیستم دینامیک رویکردی برای حل مسائل است که از ابزارهای مختلف، به ویژه شبیه سازی، برای پشتیبانی از کار استفاده می کند. این صفحات حاوی پیوندهایی به بسیاری از ابزارها، اعم از منبع باز و اختصاصی هستند که اغلب توسط افرادی که در این زمینه کار می کنند استفاده می شود. برخی از ابزارهای منبع باز در اینجا میزبانی می شوند و اطلاعات تماس برای شخص یا افرادی که مسئول نگهداری از ابزار هستند ارائه شده است. ابزارهای دیگر حاوی توضیحات به همراه پیوندی به مکانی است که ابزار را می توان دریافت کرد و برخی از نشانه هایی از فرم صدور مجوز ابزار در زیر ارائه شده است.

ابزارها بر اساس دسته بندی سازماندهی می شوند و هر ابزار در یک دسته ظاهر می شود (اگرچه ممکن است در یادداشت های انتهایی هر دسته بندی به آن اشاره شود. روی پیوندهای اینجا یا منوی سمت چپ کلیک کنید تا به یک دسته خاص بروید

ویکی پدیا صفحه ای برای مقایسه نرم افزار SD دارد. این یک مقایسه جامع نیست. لطفا با احتیاط استفاده کنید و از سایت های فروشنده فردی بازدید کنید.

هسته نرم افزاری

برای ساخت و شبیه سازی مدل های دینامیک سیستم استفاده می شود. اکثر کارهای منتشر شده در این زمینه با استفاده از این ابزارها انجام شده است. نرم‌افزار گسترده برای ساخت و شبیه‌سازی مدل‌هایی استفاده می‌شود که ممکن است شامل برخی از فرمول‌های دینامیک سیستم و همچنین سایر اشکال مدل‌سازی و نمایش‌های نموداری باشد.

برای درگیر کردن افراد در فعالیت های وب مربوط به اجرای مدل موجود یا توسعه مدل استفاده می شود. به صورت آنلاین قابل استفاده هستند.

به آموزش و انتقال اصول انباشت، بازخورد و رابطه ساختار و رفتار کمک می کند.

برای مستندسازی و توضیح ساختار مدل استفاده می شود.

برای کمک به فرآیند ساخت مدل سازی گروهی استفاده می شود.

ابزار آنالیز مدل

برای درک ساختار مدل و رابطه آن با رفتار استفاده می شود.

برای کار با مدل‌ها و همچنین ورودی‌ها و نتایج آن‌ها به روش‌های مختلف قابل استفاده است. ابزارها اوپن سورس هستند.

وب‌سایت‌های خارجی اضافی را که توسط اعضای انجمن دینامیک سیستم نگهداری می‌شوند، فهرست می‌کند و ابزارها و منابع را نیز فهرست می‌کند.

منبع: انجمن سیستم دینامیک، https://systemdynamics.org/tools/