درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

آشنایی با مدلسازی

در این سال با مدلسازی سیستم های پویا یا به عبارتی پویایی شناسی سیستم ها (system dynamics) آشنا شدم. پویایی های کسب و کار و علاقه ام به آن سبب شد تا در این روش متمرکز تر شوم. مدل های زیادی را ببینم و تجربه کنم.

در کنار سیستم دینامیک، روش های مدلسازی زیادی نیز هستند که در این سالها آموختم. روش هایی از جمله مدلسازی ریاضی به کمک روش تحقیق در عملیات (OR)، روش های اقتصادی و اقتصادسنجی نظیر ARIMA، مدلسازی عامل بنیان (agent-based modeling) و برخی موارد دیگر.

شروع کار

با کمک کتاب سیستم دینامیک استرمن، سعی کردم جندین مدل را بازطراحی کنم و با دنیای واقعی مطابقت دهم. پویایی های کسب و کار ارائه شده در آن کتاب، بسیار مفید هستند و دید وسیعی را به دنبال دارند. این برای علاقه مندان به دیدگاه سیستمی به صورت کل نگر، عالی است.

در این راستا، عنوان پایان نامه ای را انتخاب کرده و با روش پویایی شناسی سیستم ها شروع به تدوین آن کردم.

افرادی که در این مسیر می شناسیم و در ارتباطیم

ناصر دانایی

مدلساز و شبیه ساز سیستم ها

مدلساز و شبیه ساز سیستم های خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی. توانمند در روش های سلسله مراتبی، سیستم دینامیک، مدلسازی عامل بنیان و …

علیرضا بافنده زنده

استاد

استاد تفکر سیستمی، مدیریت سیستم و روش سیستم دینامیک.

مرتضی محمود زاده

استادیار دانشگاه

تخصص ها در زمینه مدیریت سیستم، برنامه نویسی، مدلسازی عامل بنیان، علوم داده

داود بهبودی

استاد دانشگاه

مدلسازی سیستم ها، برنامه ریزی اقتصادی، اقتصاد عمومی، اقتصاد توسعه

لطفا اگر فرد یا افراد مرتبط دیگری میشناسید، معرفی کنید تا ضمن کسب اجازه، به این لیست اضافه کنیم. ثبت اسامی رایگان است و پس از بررسی اولیه سوابق انجام خواهد شد.

مشتریان ما

فهرست