برای سهولت در دسترسی و دانلود نرم افزار های مورد نیاز مدلسازی عامل بنیان و سیستم دینامیک میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید:

1- دانلود نرم افزار نت لوگو : https://ccl.northwestern.edu/netlogo/6.4.0/NetLogo-6.4.0-64.msi

ممکن است فایل جدید و لینک تغییر کند. میتوانید به این سایت بروید و فرم را تکمیل کنید و دانلود کنید.

https://ccl.northwestern.edu/netlogo/download.shtml

2- دانلود نرم افزار انی لاجیک (حدود 1 گیگ) : https://files.anylogic.com/anylogic-ple-8.9.0.x86_64.exe

ممکن است فایل جدید و لینک تغییر کند. میتوانید به این سایت بروید و فرم را تکمیل کنید و دانلود کنید.

https://www.anylogic.com/downloads/personal-learning-edition-download/?software=Winx64

3- دانلود نرم افزار ونسیم:

Free Downloads

keyboard_arrow_up