مشخصات مدل: فصل 5 – مدل بسته صلیب سرخ

هدف: این یک مدل معامله‌ای بسیار ساده بر اساس وضعیت بسته صلیب سرخ است که توسط رادفورد (1945) شرح داده شده است.

موجودیت‌ها: دویست عامل، اعضای یک شرکت را نشان می‌دهند. آنها به افراد سیگاری و دوستداران شکلات تقسیم شده‌اند. عامل‌ها تابع مطلوبیت کاب-داگلاس دارند که در آن، آلفا نشان دهنده قدرت ترجیحات برای شکلات است. هر عامل جیره اولیه یکسانی از دو کالای سیگار و شکلات دریافت می‌کند.

فرایندهای تصادفی:

 • تخصیص ترجیحات: افراد سیگاری آلفا بین 0.001 و 0.5 و دوستداران شکلات بین 0.501 و 0.999 تخصیص می‌یابد.
 • انتخاب شرکا: دوستداران شکلات، سیگاری‌ها را مابین یک فاصله داده شده (دسترسی) برای تجارت، انتخاب می‌کنند.
 • قیمت:
 • با روش حراجی، این کار وابسته به تخصیص ترجیحات خواهد بود.
 • با سایر مکانیسم‌های قیمت گذاری، بر انتخاب شرکا نیز بستگی خواهد داشت.

مقداردهی اولیه:

چهار پارامتر وجود دارد:

 • تعداد اولیه شکلات داده شده به هر عامل (تعداد سیگار، 100 منهای این عدد است.)
 • درصد افراد سیگاری
 • دسترسی – فاصله‌ای که عامل‌ها می‌توانند برای یافتن شرکای تجاری جستجو کنند: باید حداقل 10 باشد و مقدار دسترسی برابر با 200، دسترسی به همه افراد را امکان پذیر می‌کند.
 • روش قیمت گذاری:
  • حراجی (بر اساس قیمت تعادلی بازار)
  • تعادل (جعبه 5-2 را ببینید)
  • تصادفی، قیمتی که بین MRS های دو عامل تنظیم می‌شود (همانند مدل‌های جعبه ادجورث)

تعداد دور معاملات و تعداد اجراها را تنظیم کنید.

خروجی:

 • برای اولین اجرا: نمودارها، همانطور که در شکل 5-آ-3 نشان داده شده است، با داده‌هایی در یک فایل CSV. (در مدل آنلاین به دلایل فنی این بخش حذف شده است.).

میانگین اولیه و نهایی قیمت‌های تعادلی بازار، و برای پنج تای اول، دورهای تجارت دهم جمع می‌شود: میانگین قیمت، میانگین مقدار مبادله شده، میانگین هزینه کل، میانگین درصد عامل‌های معامله گر در این دور و تجمعی، میانگین افزایش درصد در مطلوبیت کل بعد از دور تجارت. این داده‌ها به یک فایل CSV ارسال می‌شود.

 برای مشاهده و دسترسی به برنامه اجرایی، روی لینک زیر کلیک کنید:
keyboard_arrow_up