مشخصات مدل: فصل 8- مدل تجارت بین الملل

هدف: اجازه به اکتشاف پویایی‌های اصلی در نرخ‌های ارز و توازن تجارت.

موجودیت‌ها: دو عامل به نمایندگی از کشورها: خانه و بقیه جهان. پنج نوع کشور خانه وجود دارد.

فرآیندهای تصادفی: ندارد.

مقدار دهی اولیه: انتخاب نوع کشور، سناریویی که باید مورد بررسی قرار گیرد، درصد تغییر و کشش‌های قیمتی واردات و صادرات.

خروجی: داده‌های مربوط به تعادل تجارت و اجزای آن، نرخ ارز، قیمت‌ها و خروجی کل. این روی صفحه نمایش داده شده و رسم می‌شود، با داده‌های نشان داده شده به یک فایل csv ارسال می‌شود (در مدل آنلاین به دلایل فنی این بخش حذف شده است.).

 برای مشاهده و دسترسی به برنامه اجرایی، روی لینک زیر کلیک کنید:
keyboard_arrow_up