مشخصات مدل: فصل 7- مدل توزیع دستمزد

هدف: هدف مدل، تولید توزیع دستمزد لگ-نرمال است.

موجودیت‌ها: عامل‌ها مردم را نشان می‌دهند.

فرآیندهای تصادفی: تخصیص تصادفی از دستمزدها با استفاده از توزیع لگ- نرمال.

خروجی: نتایج بر روی صفحه، نمایش داده می‌شود و در یک فایل CSV چاپ می‌شود (در مدل آنلاین به دلایل فنی این بخش حذف شده است.).

 برای مشاهده و دسترسی به برنامه اجرایی، روی لینک زیر کلیک کنید:
keyboard_arrow_up