مشخصات مدل: فصل 7- مدل جستجوی شغلی

هدف: هدف مدل جستجوی شغل است.

موجودیت‌ها: دو نوع عامل وجود دارد: کارفرمایان و کارگران.

فرآیندهای تصادفی: توزیع دستمزد، تخصیص کارگران به کارفرمایان و انتخاب جویندگان شغل.

مقدار دهی اولیه: مدلساز تعداد جویندگان شغل را انتخاب و میزان انعطاف دستمزد را تعیین می‌کند (با تعیین حداکثر افزایش دستمزد و حداکثر کاهش دستمزد که هر جوینده شغل می‌تواند بپذیرد).

خروجی: نتایج بر روی رابط کاربری نشان داده شده و به یک فایل CSV ارسال می‌شود (در مدل آنلاین به دلایل فنی این بخش حذف شده است.).

 برای مشاهده و دسترسی به برنامه اجرایی، روی لینک زیر کلیک کنید:
keyboard_arrow_up