در زیر رخی از رویدادها، کنغرانس ها و یا آموزشهای مرتبط در سطح جهانی اضافه می شوند.

1- کنفرانس جهانی ورکشاپ سیستم های چندعاملی  : لینک https://mabsworkshop.github.io/

2- کنفرانس سیستم داینامیک جهانی : https://systemdynamics.org/conference/

3- کنفرانس سیستم دینامیک ایران : https://systemdynamics.ir/

4- کنفرانس شبکه های پیچیده: کنفرانس بین المللی شبکه های پیچیده و کاربردهای آنها با هدف گرد هم آوردن محققان از جوامع مختلف علمی که در زمینه های مرتبط با شبکه های پیچیده کار می کنند. از دو نوع مشارکت استقبال می‌شود: پیشرفت‌های نظری ناشی از مشکلات عملی، و مطالعات موردی که در آن روش‌ها به کار می‌روند. هر دو مشارکت با هدف تحریک تعامل بین نظریه پردازان و متخصصان انجام می شود.

 

 

keyboard_arrow_up